ლითონის  სამჭედლო   და   ფორმირების  ქარხანა

დარტყმა, ეს არის მეთოდი, რომლის დროსაც მასალა იცვლის ფორმას დაჭერით ან ზემოქმედების გარეშე გამოყენებული ძალების საშუალებით. ამ მეთოდით შესაძლებელია სხვადასხვა ზომის და ფორმის ნაწილების დამზადება. წარმოებული პროდუქცია გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში. როგორც ჩვენს კომპანიაში, მანქანა სახელწოდებით ჩაქუჩი ზოგადად გამოიყენება ლითონის გაყალბებისა და ფორმირებისთვის. ეს არის მანქანა, რომელიც ასრულებს ჭედურ-ფორმირების პროცესს ჩაქუჩის დარტყმის წონის მექანიკური აწევისა და დაცემის შედეგად. ის ზოგადად მუშაობს გარკვეულ რიტმში და ამ რიტმის კორექტირება შესაძლებელია მასალის ტიპისა და ზომის მიხედვით.