ჩვენს შესახებ
შპს ბარსიდაარსდა 1998 წელს საქართველოში / თბილისში. მან თავისი საქმიანიცხოვრება თურქეთსა დასაქართველოსშორისფასადებისმოპირკეთებისდამინისტექნიკის ვაჭრობითდაიწყო.ჩვენმაკომპანიამ,რომელიცწლებისგანმავლობაში გაიზარდათავისსექტორში, საკუთარსტრუქტურასდაუმატა საწარმოო ობიექტები და ერთად აწარმოა წარმოება და ვაჭრობა. სტანდარტული წარმოების პროდუქციის გარდა, სპეციალური პროდუქტებიც იწარმოება მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად. ჩვენს კომპანიას, რომელიც ჩართულია მრავალი ფასადის, სამშენებლო და სამშენებლო პროექტის საწარმოო ნაწილში, ასევე ჰყავს ტექნიკური აღჭურვილობა და პერსონალი, რათა განახორციელოს პროექტის საპროექტო პროცესი მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად. გარდა ამ ყველაფრისა, ჩვენი კომპანია, რომელიც გამოცდილი და აქტიურია პროდუქციისა და მასალების მიწოდებაში, საშუალებას აძლევს ჩვენს მომხმარებლებს მარტივად მოხვდნენ სხვა ქვეყნების ბაზრებზე.
დღესისაგრძელებსსამუშაოცხოვრებას წარმოებისდავაჭრობის მოცულობისდღითიდღეგაზრდით 45 კაციანი საწარმოო პერსონალით, 5კაციანიგაყიდვებისგანყოფილებით და 5 კაციანისაინჟინროპერსონალითდახურულ4000კვადრატულმეტრფართობზე.
ჩვენისაწარმოოობიექტები,რომლებსაცაქტიურადვიყენებთ,შემდეგია;

გარდამტეხიდასაღეჭი სახელოსნო
ალუმინის ჩამოსხმისსახელოსნო
რკინისსამჭედლო( ლითონის წნევით დამუშავება ) სახელოსნო
დეკორატიულირკინისდამზადებისსახელოსნო
ლითონის ჭრისსახელოსნოპლაზმურით
ინვერტორული ტექნოლოგიისტიპისშედუღებისსახელოსნო
ელექტროსტატიკური ფერწერისსახელოსნო
ანტიკოროზიულიმოოქროვილისაამქრო :სპილენძისმოოქროვილი, თუთიისმოოქროვილი,ნიკელისმოოქროვილი, ქრომირებულიმოოქროვილიდასხვა გალვანური მოოქროვილი მეთოდები