ელექტრო გალვანიზირებული საფარის ქარხანა

ელექტრო   გალვანზირებული   საფარის  მეთოდი  არის   დამცავი  საფარის   მეთოდი, რომელიც  ასევე  ცნობილია  როგორც  თუთიის  საფარი სექტორში. იგი ანიჭებს სიმტკიცეს და ნათელ იერს გალვანურ მასალას, თუმცა ნაწილობრივ. საფარის სისქე 8-12 მიკრონი. თუმცა, თუ სასურველია, საფარის  სისქე  შეიძლება  გაიზარდოს  ელექტრული  მუხტის  გაზრდით დაფარული  ფოლადის ზედაპირზე ან დაფარვის დროის გაგრძელებით. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრო გალვანზირებული საფარის მეთოდი თხელი საფარის პროცესია, ის უზრუნველყოფს ძლიერ დაცვას. როგორც  Bars LTD  კომპანია,  ჩვენ   ვიყენებთ  ამ  დაფარვის  მეთოდს  ჩვენს  ელექტროგალავანიზებული  საფარის ობიექტში ზოგადად, ისეთი  შესაკრავებისთვის, როგორიცაა  ფასადის  წამყვანები. ჩვენ  მიერ  გამოყენებული  მეთოდებით  ვაკეთებთ  30-35  მიკრონიმდე   გალვანურ  საფარს.