ნაჯახი

 

ცული არის  ხელის  ხელსაწყორომელიც  საუკუნეების  მანძილზე  არსებობს  და  გამოიყენება  ხის ჭრისთვის, ჭრისა  და  ფორმირებისთვის. ცულების  ძირითადი  მახასიათებლები და  გამოყენების მიზნები, რომლებსაც აქვთ მრავალი განსხვავებული ფორმა, იგივეა. ძირითადად, ისინი ყველა ჩამოყალიბებულია თავისა და სახელურის კომბინაციით. ჩვეულებრივ წარმოებული და სასურველი ცულებია ხის სახელური და ფოლადის ყალბი ცულები. ცულები, რომლებიც განსხვავდება ზომით გამოყენების არეალის მიხედვით, იწარმოება მრავალფეროვნებით, რათა დააკმაყოფილოს დღეს ყველა საჭიროება. ცულის თავის დახრილი სტრუქტურა იძლევა სიმკვეთრეს, რაც ხელს შეუწყობს ჭრის პროცესს და, შესაბამისად, ჭრისთვის საჭირო ძალა მინიმუმამდეა დაყვანილი.