მოაჯირის აქსესუარები

უჟანგავი ფოლადის, ალუმინის და მინის მოაჯირის სისტემები ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემებია, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება როგორც შიდა, ასევე გარეთ. მისი უსაფრთხოდ გამოყენება შესაძლებელია ბევრ ადგილას, როგორიცაა კიბეები, აივნები, შენობების შესასვლელები, დერეფნები და აუზები. იმისათვის, რომ სისტემა იყოს უსაფრთხო და სრულყოფილი, საჭიროა მნიშვნელოვანი დამხმარე შესაკრავები. ამ დამხმარე შესაკრავებს ზოგადად მოიხსენიებენ, როგორც ბალუსტრადის აქსესუარებს. ისინი იყოფა ორ განსხვავებულ ჯგუფად, როგორც უჟანგავი ფოლადის მოაჯირის აქსესუარები და ალუმინის მოაჯირის აქსესუარები. მოაჯირის მოდელისა და მასალის მიუხედავად, ყველა ან ზოგიერთი ეს აქსესუარი უნდა იყოს ჩართული დიზაინში. მინის, ალუმინის და უჟანგავი ფოლადის მოაჯირის სისტემებს ესაჭიროებათ ეს აქსესუარები მთლიანობაში. მოაჯირში გამოყენებული სისტემის ელემენტების ერთმანეთთან, იატაკთან და კედლებთან დასაკავშირებლად ბევრი სხვადასხვა აქსესუარია. აქ მთავარია სისტემისა და სივრცისთვის შესაფერისი აქსესუარებისა და ზომების სწორად განსაზღვრა. მოაჯირის სისტემებში სხვადასხვა მიზნებისთვის გამოსაყენებელი მრავალი ალუმინის და უჟანგავი ფოლადის აქსესუარია. სხვადასხვა აქსესუარები გამოიყენება საყრდენი ელემენტების, გრუნტის შეერთებისთვის, ჰორიზონტალური შეერთებისთვის, კუთხიანი შემობრუნებისთვის და ესთეტიკური გარეგნობისთვის. ზოგადად მოაჯირის აქსესუარები შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ შემდეგნაირად. ფიქსირებული ნაერთი იატაკის ფლანგი ჰორიზონტალური შესაკრავები ვერტიკალური შესაკრავები კედლის შესაკრავები პროფილის მილის დანამატი ხრახნიანი დამალვის საფარი მოაჯირის იდაყვი ეს არის მოაჯირის აქსესუარები, რომლებიც გამოიყენება სტანდარტულად ალუმინის და უჟანგავი ფოლადის მოაჯირის სისტემებში. ზომები და ფორმები შეიძლება განსხვავდებოდეს დიზაინის მიხედვით. მეორეს მხრივ, აქსესუარები, რომლებიც ზოგადად გამოიყენება მინის მოაჯირის სისტემებში, არის მინის    დამჭერები. შუშის დამჭერები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მინისა და სისტემის, სისტემის და იატაკის დასაკავშირებლად. როგორც სხვა მოაჯირის სისტემები, სტანდარტული მოაჯირის აქსესუარები გამოიყენება მინის მოაჯირის სისტემების იატაკისა და კედლის შეერთებისას.