ქვიშის ქარხანა

ქვიშის აფეთქების მეთოდი არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება კოროზიის, ჭუჭყისა და საღებავის მოსაშორებლად, რომელსაც ლითონის მასალა განიცდის სხვადასხვა გარემო ფაქტორების გამო დროთა განმავლობაში. ლითონის მასალის გამოყენების არეალიდან და გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე , რომლებსაც ის ექვემდებარება, ისინი დროთა განმავლობაში აწყდებიან პრობლემებს, როგორიცაა ზეთი, ჭუჭყიანი და რაც მთავარია ჟანგი. ეს სიტუაციები არა მხოლოდ ამცირებს მასალის გამძლეობას, არამედ ამცირებს დაცვის მეთოდების ხარისხს, როგორიცაა შეღებვა და გალავანი. ქვიშის აფეთქების პროცესი გამოიყენება როგორც კოროზიის მოცილების მეთოდი, რომელიც გამოიყენება მასალის ამ პრობლემებისგან გადასარჩენად. მასალა, რომლის კოროზიული ფენა ამოღებულია ქვიშის აფეთქების დაწესებულებაში, ხდება უფრო გამძლე მასალა, რომელიც მზად არის შესაღებად ან გალავანიზებისთვის. აფეთქების პროცესი ხდება მაშინ, როდესაც ახლად დასრულებული მასალა ყველაზე მეტად მიდრეკილია ჟანგისა და კოროზიისკენ. განსაკუთრებით თუ პროცესის შემდეგ ტენიან გარემოში რჩება, ფერის ცვლილება და დაჟანგვა რამდენიმე საათში აღწევს თვალსაჩინო დონეს. ამ მიზეზით, ქვიშიანი ლითონი უნდა იყოს დაცული რაც შეიძლება მალე, უნდა მოხდეს შეღებვა ან გალავანიზაცია. ამრიგად, ლითონის კონტაქტი ჰაერთან მთლიანად წყდება.