BALTA

BALTA

Balta odun kesmek, yontmak, şekillendirmek için kullanılan ve yüzyıllardır var olan bir el aletidir. Birçok farklı formu olan baltaların temel özellikleri ve kullanım amaçları aynıdır. Temel olarak hepsi bir baş ve bir sap birleşimiyle oluşur. Yaygın olarak üretilen ve tercih edilen balta ahşap sap ve çelik dövme baştan oluşan baltalardır. Kullanım alanına göre boyutları da değişiklik gösteren baltalar günümüzde her ihtiyacı karşılayacak çeşitlilikte üretilmektedir. Baltanın baş kısmının eğimli yapıda olması kesim işlemini kolaylaştıracak bir sivrilik kazandırır ve böylelikle kesim için gereken kuvvet en aza indirgenmiş olur.