აივნის  რელსები

აივნის მოაჯირები, ასევე ცნობილი როგორც აივნის ხელსაყრელი სისტემები, არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნა აივნებზე როგორც უსაფრთხოების, ასევე ესთეტიკური გარეგნობის თვალსაზრისით. მისი მარტივად და უსაფრთხოდ გამოყენება შესაძლებელია როგორც შიდა, ასევე გარეთ აივნებზე. მისი დამზადება შესაძლებელია სხვადასხვა დიზაინის, ფერისა და მახასიათებლების წარმოების მასალით. ამრიგად, თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ აივნის მოაჯირი, რომელიც საუკეთესოდ შეეფერება თქვენს სივრცეს და გემოვნებას და შეესაბამება ტერიტორიის არქიტექტურას. კვადრატული მეტრის ფიქსირებულ ფასზე საუბარი არ შეიძლება, რადგან მისი ღირებულება განსხვავდება მასალისა და ხარისხის მიხედვით. ფასის განსაზღვრისას; მხედველობაში მიიღება ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა მასალის ხარისხი და პროფილის სისქე, პროექტის რაოდენობა, კომპანიის ხარისხი და გამოყენებული მასალის სიმკვრივე. რადგან ამ ტიპის მოაჯირის სისტემების დაპროექტებისას ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელია, არ არის ისეთი დიზაინის გაკეთება, რომელიც შეესაბამება ესთეტიკურ გარეგნობას და სივრცეს. მთავარი ყურადღება უნდა მიექცეს უსაფრთხოებისა და სიჯანსაღის საკითხებს. პროდუქტის მოკლევადიან თუ გრძელვადიან გაძვირების ერთადერთი შედეგი არის დეფორმირებული და სარისკო მოაჯირები.

აივნის მოაჯირები დამზადებულია ალუმინის, ფოლადის, ხის ან მინის სახით მომხმარებლის სურვილის მიხედვით. ყველა მათგანი 100% ჰარმონიულ ელეგანტურ იერს ანიჭებს ადგილს, სადაც გამოყენებული იქნება ფრთხილად დიზაინის პროცესის შემდეგ. მასალები განსხვავდება გამოყენების სფეროს მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ხე არ არის სასურველი გარეთ, შუშის მოაჯირის აივნის მოაჯირის სისტემები ბოლო წლებში მომხმარებლების ფავორიტი იყო. ამის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი ის არის, რომ მინის ბალუსტრადის სისტემები ყველაზე ნაკლებად უარესდება დროთა განმავლობაში ან გამოყენებაზე დაყრდნობით. მიუხედავად იმისა, რომ შუშის ბალუსტრადები სივრცეს აძლევს გამჭვირვალე, ფართო და ელეგანტურ იერს, ის ასევე აკმაყოფილებს მომხმარებლის მოლოდინს უსაფრთხოებისა და გამძლეობის თვალსაზრისით.

დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად, დგინდება ყველაზე შესაფერისი მოდელები და წარედგინება მომხმარებელს. უპირველეს ყოვლისა უნდა გავაანალიზოთ ის ადგილი, სადაც მოაჯირის დამზადება მოხდება. განსაკუთრებით გარე, გარემო და ამინდის პირობები ძალიან ეფექტურია დიზაინის განსაზღვრაში. საჭირო ანალიზების გაკეთების და გაზომვების დეტალური გატარების შემდეგ, განისაზღვრება შესაფერისი მასალისა და მოდელის ვარიანტები.

სანამ  ანალიზები და გაზომვები სწორად არის გაკეთებული აივნის მოაჯირის სისტემებში, შეკრებისას პრობლემების წარმოქმნა თითქმის შეუძლებელია. როდესაც ზომები და სხვა მახასიათებლები სრულად შეესაბამება განაცხადის ზონას, აწყობა ხდება ძალიან მოკლე და ძალისხმევის პროცესი. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ სისტემა ტექნიკურად გადაფარავს სივრცეს. ზუსტი გაზომვა და სწორი მასალის წარმოება არის უსაფრთხო და გამძლე აივნის მოაჯირის საფუძველი.